پروژه ها

برای نمایش عکسهای پروژه لطفا بر روی کلیک کنید.

_____________________________________________________________

 

مجهز نمودن اتاق کنترل تونل رسالت تهران به برق اضطراری

    

●●●●●●▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬●●●●●●●

تامین تغذیه دوربین های نظارتی کنترل ترافیک تهران

    

●●●●●●▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬●●●●●●●

تامین تغذیه سیستم رادیویی خط پنجم سراسری گاز

    

●●●●●●▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬●●●●●●●

روشنایی پل روگذر پیاده با استفاده از سامانه خورشیدی و لامپ های LED

     

●●●●●●▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬●●●●●●●

تامین روشنایی سرپناه ایستگاه های اتوبوس با استفاده از سامانه خورشیدی و لامپ های LED

        

●●●●●●▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬●●●●●●●

روشنایی چاههای گازی 32 و 45 تزریق کوپال شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با استفاده از سامانه خورشیدی و لامپ هایLED

    

●●●●●●▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬●●●●●●●

روشنایی محوطه عمومی و اتاقک نگهبانی سایت امیدیه با استفاده از سامانه خورشیدی و لامپ هایLED

    

●●●●●●▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬●●●●●●●

روشنایی چند راهه محل اتصال خط 16 اینچ گاز ورودی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با استفاده از سامانه خورشیدی و لامپ هایLED

●●●●●●▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬●●●●●●●

روشنایی رمپ کردستان با استفاده از پروژکتورهای LED

●●●●●●▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬●●●●●●●

روشنایی زیرگذر حسن آباد با پروژکتور هایLED

●●●●●●▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬●●●●●●●

روشنایی زیر پل گیشا با پروژکتور هایLED

●●●●●●▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬●●●●●●●


طراحی و بهینه سازی سایت توسط پارسیان جم